Blog Image

Börjes blogg

Varför denna blogg?

Min förhoppning är att den skall fungera som ett forum för dialoger med familj, vänner och diverse debattörer.
Hör av Dig om Du vill ha möjligheten att göra inlägg! borje@gusa.se var adressen.
Bilden visar för övrigt en överflygande berguv - om nu någon missade det!

Syrliga solar.

Allmänt snack Posted on Sat, April 27, 2019 20:17:58

Idag bars krukorna ut, eftersom det nu ser ut att bli lämpligt väder för lite avhärdning efter det långa vintervistet inomhus. Och i dagsljuset blir det så påtagligt – ett träd fullt av små lysande solar. Och dessa solar täcker numera nästan vårt behov av syrlig tillsats i matlagningen. Men när flädersaftstiden kommer får det nog bli en runda till torget i alla fall för erforderlig komplettering.
Citronträdet vilar aldrig – blommor, kart och mognande citroner hela tiden! Och nu när det har flyttat ut slipper jag bestyret med att agera pollinör med mårdhårspenseln. Jag förväntar mig att solitärbina som bor i grannskapet tar ansvaret för pollineringen. De behöver dessutom mycket pollen nu när de skall mura in sina avkommor med ett matförråd som skall räcka hela den kommande vintern.Binär bosättning.

Allmänt snack Posted on Sat, April 27, 2019 20:01:25

Tomt = nolla, igenmurat = etta. Binära talsystemet och enkelt för solitärbina att bara fokusera på nollor. Krystat – javisst! Men faktum kvarstår – bostadsbristen för våra små nyttiga pollinerare kvarstår. Med bina surrande kring öronen monterades idag ytterligare några holkar och de mest populära hålen var ockuperade innan fästskruvarna var idragna. Men det är snälla och vackra små gynnare det handlar om. En art har ett klart lysande gult huvud och många har vacker brun päls.
Vad som händer med dem som nu tar sig ur sina yngelkammare har jag inte riktigt koll på. De skall ju vara klara med puppstadiet och flygfärdiga så snart de kommit ut efter vad jag förstått. För att själva börja leta partner och ta nya bohål i anspråk.