Cresent 42:an guppar som en svan på vågorna igen tack vare…

de vanliga, trogna hamnschåarna Micke och Johan.