Se där härförares lön för härnad och blot med nomadiserande och bofasta fränder i sydlig led!