Tillvaron byggs inte enbart av gipsskivor, även om det på sistone till och från kännts så. Nej, för att upprätthålla energibalansen krävs det också en och annan limpskiva och detta faktum tog vi fasta på i dag.

Tack Johan Sörberg för inspirationskällan “Riddarbageriets Bröd”. I dag blev det ett antal “Honeys” i lite annorlunda utförande.