Under hösten har Kettilsgatan mest liknat ett månlandskap med kratrar och berg (av skräpmassor och avloppsbrunnar). Slutresultatet av detta grävande motiverar dock alla framkomlighetsbekymmer.

Gjutjärnsrör med brunt vatten är nu ersatta med plaströr med klart och fint dricksvatten och bristande flyt i avloppsrören har fixats med nya avvägningar och nya rör, som dessutom lutar åt rätt håll. Och som slutkläm fick vi ny vägbelysning.

Upprättelsen har äntligen nått forna Skattesmitargränd!