Om man skall få något i sig så krävs det nog lite planering –

få se nu – brukar talgoxarna föredra frö eller talgbollar?