Oavsett hur det nu går i EU-valet lär vi få förbereda oss på varmare och blötare väder framöver här på våra nordliga breddgrader. Enligt expertisen – vilka de nu är.

340 kvm prima takpapp, ett ännu så länge okänt antal kvm plåt i form av lister mm samt två nya takfönster känns som en rimlig gardering inför detta scenario, om vi nu har som målsättning att sova torrt och lugnt framledes. Och det har vi ju! Samtidigt kan konstateras att det där med hyresrätt har sina fördelar, inte minst ur ett driftekonomiskt perspektiv.