Det var ju så det skulle vara! När man uppnått pensionsåldern alltså.

En skön stol, en bra bok, vackert väder och en kopp kaffe. Och inga förpliktelser inom syn- och hörhåll. Det kan vara så, i och för sig, att det är lättare att ta sig hit på ett ben än på två.