Att ta del av sjöfolkets vedermödor i en vilstol i trädgårdsmiljö begränsade förmågan till inlevelse.

Därför – samma bok, men ny skyline! Och så fick vi ju med Johan också, som begrundar bränningarnas väg över Östersjön för att slutgiltigt rulla upp på den gotländska stranden.