Med anledning av tillkomsten av en genombrytningssäker kattinhägnad på vår bakgård, var vi nödgade att hitta en lösning för avverkning av det därstädes uppväxande gräset. Vi har nu utveckalt ett random track access system som går ut på att Kristina alltid kör vår handdrivna gräsklippare framför sig när hon letar efter katten Hamlet i trädgården. På grund av Hamlets mycket irrationella val av gömställen och viloplatser, innebär det införda systemet att gräsklipparen kommer att följa ett arbetsmönster som uppvisar stora likheter med de etablerade, batteridrivna, automatiska gräsklipparna. Fast till en betydligt lägre kostnad då förstås.

Systemet kommer då att se ut ungefär som följer……. är du här Hamlet? Nähä…. Är du här då? Nähä… Men då är du väl här? Nähä….. Men där är du ju…. då går jag och hämtar din mat och ställer där borta. Och så vidare. Jag skulle nästan kunna sätta en slant, inte så stor som Åkessons kanske men ändå, på att vi kommer att få kvarterets mest välansade gräsmatta med vårt nya, smarta system.