Minimikravet för en lättmekad bil bör vara att den går att reparera med slangklämmor.
Tyckte Henrik och fixerade en lätt släpande ljuddämpare med en dylik på deras nästan rostfria, med undantag för upphängningen av avgassystemet då, gotlandskörda Skoda.


En galvaniserad slangklämma säkrar transporten av avgassystemet tillbaka till Gotland. Garanterat!