Är inte alltid så lätta att upptäcka genom förbirusande granskog. Men resan med Krösatåget och John Bauer hade ett mål också. Allt enligt Vidars direktiv.
Fika på Thimons och snabbesök på Järnvägsmuseet blev uppskattad lön för mödan att ta sig till Nässjö. Tur och retur.