Artbestämning, och då talar vi om fåglar, kan vara ganska knepig om man nu tror att det handlar om en raritet i sammanhanget. Jag hade biträde av den här ornitologen vid gårdagens övningar:
Jack såg något som han tyckte verkade annorlunda och tog till det klassiska knepet att omedelbart rita ned karaktärerna vid hemkomsten. Så här blev det:
Ja vad skall man säga? Vågar man lägga in den på Artportalen smiley ?