I år har våra rosor, efter några års velande, äntligen bestämt sig för att blomma ut i sin fulla prakt. Det har varit frostskador, rosenbladsstekel, rosenskottsstekel och rosrost.
Men i år……….. perfekta!

Två exempel: Till vänster en Rosa damastcena benämnd Leda och till höger favoriten Rosa Mundi eller Polkagrisrosen.