Stena Renewable har byggt 32 vindkraftverk i Vetlanda kommuns södra delar och deklarerade redan i planeringsskedet att man hade för avsikt att sänka 10 000 kronor per verk och år till utvecklande projekt i kommunens olika föreningar. Det löftet har man hållit trots vikande elpriser.

Vetlanda FUB-förening sökte och fick Vindbonus 2013 för att utveckla verksamheten inom klubb Gnistan, som är föreningens ungdomssektion. Pengarna användes för interaktiva TV-spel, fotbollsspel och annat till klubblokalen. Stena tyckte så bra om vår verksamhet att de ville dokumentera en Gnistankväll. Nu blev det inte hela gänget som medverkade, eftersom filmarna hade svårt att boka in en fredagskväll för ändamålet, men väl några taggade representanter.

Om Du klickar på Urbans mage får Du se resultatet!