Kallelse, årsmöte, årsmötesprotokoll, konstituerande styrelsesammanträde, protokoll från detta, tidningsreferat, vårprogram, kontaktblad och distribution av detta – på en vecka. I stort sett. Bunden vid tangentbordet under samma vecka som tofsvipor, starar och lärkor börjar återvända till våra trakter. Detta var den vedervärdiga vecka som helst inte bör återupprepas. Möjligen hänger den uppstådda situationen samman med bristande planering. Och vem har då svarat för denna planering kan undras? Hmmmm…… vi lämnar det.

Nu är allt emellertid på plats – justerade protokoll och ett kontaktblad som blev riktigt fint. Återstår att….. putsa kikarlinserna, lappa spruckna stövlar, fylla termosen och…. dra i fält!