I ain’t gonna work for Maggie’s pa no more
No, I ain’t gonna work for Maggie’s pa no more
Well, he puts his cigar
Out in your face just for kicks
His bedroom window
It is made out of bricks
The National Guard stands around his door
Ah, I ain’t gonna work for Maggie’s pa no more.

Varför kommer jag att tänka på den gamla Dylan-godingen när jag studerar Hote`l Insikt – eller Insekt skulle det ju vara – där på väggen under kaprifolen. Jo – snart har hela bunten vintergäster tagit sig igenom den igenmurade entrén och dragit vidare mot okända öden utan att på något sätt försöka göra rätt för sig. Maggie`s pa skulle nog kunna vara bland dem.

Möjligen får jag lite hjälp med pollineringen av fruktträden av något av de solitärbin som jag hoppas har haft en angenäm vinter i sitt lilla rör i Hote`l Insekt.