Vår ganska ynkliga köpefläderbuske har frösått sig i komposten och sväller nu ut i omgivningarna. Vad jag kan förstå blir på platsen, naturligt frösådda plantor livskraftigare än köpta plantor som kanske kommer direkt från drivning i den skånska eller holländska myllan till det karga småländska höglandet. Jag har sett det i andra sammanhang också.

Nu får man nästan associationer till en annan stor fläderbuske i Hagaholmstrakten. Undras om den har motstått förändringsvindarna?