Det läggs en del möda på att hålla “innekatten” tillika raskatten Hamlet inom hägn och uppsyn. Det som någon trodde skulle bli en tillfällig lösning, tills nämnda katt lärt sig var han hör hemma, har nu blivit permanent.

Grinden har då anpassats för att den grästuggande Majros skall kunna passera längs sin guidade väg till betet. Mycket att tänka på blir det!