Vårt Alice äppelträd levererar och i år fyllde skörden 5 banankartonger. Och återigen får jag plocka fram Anton Nilssons “Våra Äppelsorter” för att förvissa mig om att det verkligen är Aliceäpplen vi skördar. Problemet är att Anton tycker att detta är en äppelsort som är “medelstor”. Och då måste jag varje gång jag skördar fråga mig: Om detta är ett medelstort äpple, hur ser då ett stort äpple ut?

Har vårt Aliceträd möjligen utsatts för någon slags luftburen genmanipulering tro? Det är väl bara att acceptera att detta är medelstora äpplen och följaktligen kommer vi då bara att köpa små äpplen på Willys framledes. När de 5 banankartongerna sinat på sitt innehåll då givetvis och om vi vid laget över huvud taget vill se åt ett äpple.