Målargrejorna undanplockade efter full dag, solen i dalande och spöna riggade för storaborren. Bodilla stävar stadigt ut från hamnen i Östanå med sikte på aborrgrunden.
Men vem håller i rorkulten när kapten ägnar sig åt fotograferande?
Jo, rorsman Jack förstås, som numera behärskar förekommande manövrar till fulländning. Och det blev stekt aborre till kvällsmat, om än inte i de mängder vi hade önskat smiley.