Tomt = nolla, igenmurat = etta. Binära talsystemet och enkelt för solitärbina att bara fokusera på nollor. Krystat – javisst! Men faktum kvarstår – bostadsbristen för våra små nyttiga pollinerare kvarstår. Med bina surrande kring öronen monterades idag ytterligare några holkar och de mest populära hålen var ockuperade innan fästskruvarna var idragna. Men det är snälla och vackra små gynnare det handlar om. En art har ett klart lysande gult huvud och många har vacker brun päls.
Vad som händer med dem som nu tar sig ur sina yngelkammare har jag inte riktigt koll på. De skall ju vara klara med puppstadiet och flygfärdiga så snart de kommit ut efter vad jag förstått. För att själva börja leta partner och ta nya bohål i anspråk.