Våra gräsmattor här på Kettilsgatan har egentligen status av provytor för den av Anna här placerade automowern Gardena Sileno (lystrar till namnet Majros). Hur kan det då komma sig att Brunörten och Vitklövern trivs och växer så frodigt på denna tuktade yta?
En eftergift för andra intressen som pockar på så här års är vad det handlar om. Nektar till jordhumlan, åkerhumlan, hushumlan, honungsbiet, solitärbiet, guldvingen, blåvingen, gräsfjärilar och så några till. Må överseendet breda ut sig och tålamodet infinna sig. Tids nog skär knivarna genom torra blomstjälkar och övergivna jaktmarker igen smiley.